Poštovani kupac, poštovani poslovni partner!


Zaštita vaše privatnosti je za nas najviši prioritet. Ova Načela obrade osobnih podataka objašnjavaju, koje osobne podatke o Vama obrađujemo, na koji način, zašto ih obrađujemo i kome su osobni podaci pruženi ili omogućeni i to bez obzira na to koji kanal za komunikaciju, ili sredstva (online ili osobno) koristite kod komunikacije sa nama.


Zbog toga pažljivo pročitajte ova Načela obrade osobnih podataka.


 • Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

Društvo MB TECH BB s. r. o., sa sjedištem Priemyselná ulica 15449/2, 974 01 Banská Bystrica, MB: 36 622 524, upisano u Trgovačkom registru Općinskog suda Banská Bystrica, odjeljenje Sro, uložak br. 8822/S (dalje samo „Društvo"), obrađuje vaše osobne podatke u položaju voditelja obrade u opsegu i pod uvjetima navedenim u ovom saopćenju.

Ujedno s nama je zajednički voditelj Vaših osobnih podataka Poslovni partner (dalje zajednički kao „Zajednički voditelji“), kojeg ste odabrali kao mjesto za preuzimanje vaše pošiljke s kupljenom robom.

To znači, da zajednički upravljamo i odgovaramo za zaštitu Vaših osobnih podataka.

Kod obrade vaših osobnih podataka kao Zajednički operateri informatičkog sustava djelujemo isključivo sukladno Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kojom se stavlja izvan snage Direktiva 95/46/ES (opća uredba o zaštiti podataka) (dalje i kao „Uredba“) i zakonom br. 18/2018 Z. z. o zaštiti osobnih podataka (dalje i kao „Zakon“).


 • Zbog koje svrhe i na kojem pravnom temelju su obrađivani Vaši osobni podaci?

Da bi smo mogli stupiti sa vama u poslovni odnos trebamo o vama obraditi neke osobne podatke, koji su neophodni za sklapanje ugovora, isporuku robe/usluga, realizaciju plaćanja, ispunjavanje daljnjih ugovornih obveza, u svezi s ostvarivanjem uglavnom  prava iz jamstva, reklamacije, pružanje servisa nakon prodaje i slično. Pravni temelj: čl. 6., st. 1 pod b) Uredbe). Vaše osobné údaje ćemo prikupljati i dalje obrađivati temeljem općih pozitivnih propisa ili temeljem vaše suglasnosti.

Pravni temelj obrade za svrhe, gdje nije potrebna vaša suglasnost je uglavnom svrha sklapanja i ispunjavanja ugovora (odn. potvrda primanja narudžbenice, slanja informacija o stanu narudžbenice), ispunjavanja obveza u smislu općih pozitivnih propisa ili zaštita naših prava i pravom zaštićenih interesa.

Ako Vaše podatke obrađujemo na pravnom temelju čl. 6., st. 1. pod. a) Uredbe – suglasnost s obranom Vaše podatke obrađujemo isključivo pod uvjetima i za svrhe, za koje ste nam dodijelili suglasnost. Ovakve svrhe su uglavnom: promidžbene, marketinške aktivnosti i propagaciju našeg društva,slanje biltena i vođenje Vašeg korisničkog računa.

Ne zaboravite, da kad od Vas zatražimo popunjavanje Vaših osobnih podataka, radi omogućivanja pristupa nekoj funkciji ili usluge konkretne Platforme, ovakva polja će biti obilježena kao obvezna. Radimo to zbog toga, da se radi o podacima potrebnim za pružanje konkretne usluge ili pristup konkretnoj funkciji. Imajte, molim na umu, da ako se odlučite ne pružiti nam ove podatke, moguće je, da nećete moći dovršiti svoju korisničku registraciju, odnosno, nećete moć koristiti konkretne usluge ili funkcije.

Ako kod kupnje nekog od naših proizvod preko naše web stranice odaberete funkciju spremiti podatke o bankovnoj kartici za slijedeće kupnje, morat ćemo Vaše podatke obrađivati radi aktivacije i proširenja predmetne funkcije. Suglasnost za aktivaciju ove funkcije Vam omogućava automatsko popunjavanje Vaših podataka za plaćanje kod Vaših slijedećih kupnji, nećete ih morati unositi kod svake kupnje i smatrat će se važećim i istinitim za svaku slijedeću kupnju. Podatke o svojim bankovnim karticama možete promijeniti ili brisati bilo kada i to preko relevantne sekcije kod informacija za plaćanje sa svog registriranog korisničkog računa na web stranici.

Na našoj web stranici je na raspolaganju i funkcija kupnje robe u svojstvu gosta. Kod ovakve vrste kupnje tražit ćemo samo takve podatke koje su neophodne za obradu vaše narudžbenice. Nakon dovršetka procesa kupnje bit će vam ponuđena mogućnost registracije i otvaranja korisničkog računa ili nastaviti kao neregistriran korisnik. Otvaranje korisničkog računa podliježe dodijeli suglasnosti s obradom osobnih podataka. Nakon kreiranja korisničkog računa dobit ćete potvrđujući e-mail o otvaranju zajedno s informacijama o uvjetima obrade Vaših podataka.

 • Koji je obim obrađivanih podataka?

Sukladno ovoj informaciji obrađivat ćemo uglavnom osobne podatke prema slijedećem:

ime, prezime, adresa stanovanja fizičke osobe, ili adresa za urudžbu, 

podaci o pravnoj osobi, uključujući podatke fizičke osobe, koja zastupa pravnu osobu, kao i adresu mjesta poslovanja, ako se radi o fizičkoj osobi, koja je poduzetnik, 

kontaktni telefonski broj, broj faksa i adresa elektronske pošte;

podaci o bankovnom računu i bankovnoj kartici,

drugi osobni podaci, koji su potrebni za obradu u skladu s navedenom svrhom.

Temeljem pismenog zahtjeva ćemo vas bliže informirati o tome, da li o Vama čuvamo i druge podatke. • Kako dugo obrađujemo vaše podatke?

Vaše osobne podatke dobivamo izravno od vas i tijekom cijelog vremena obrade bit će pohranjeni sigurno, u skladu sa sigurnosnom politikom. Vrijeme obrade vaših osobnih podataka traje samo razdoblje neophodno za ispunjenje svrhe obrade sukladno sa zakonskim rokovima i rokovima određenim pravilnikom za registraturu i pismohranu. U slučaju, ako vaše podatke obrađujemo temeljem dodijeljene suglasnosti samo u tijeku važenja ove suglasnosti, ako nam temeljem pozitivnih propisa ne nastane obveza ove podatke čuvati i nakon opoziva vaše suglasnosti.


 • Kome pružamo vaše podatke?

Kao zajednički voditelji, vaše osobne podatke ne dijelimo, ne prodajemo, ne prenosimo, niti ne širimo trećim stranama i nećemo tako raditi ni u budućnosti, ako to ne zahtijeva zakon, ako se to ne zahtijeva za svrhe ugovora, ili ako ne dajete izričitu suglasnost, da se tako čini.

Za svrhe ispunjavanja ugovora i korištenja kolačića je potrebno vaše podatke pružiti ovim trećim stranama:

 • pružatelji elektronskih usluga,
 • pružatelji i suradnici u oblasti logistike, prijevoza i uručivanja,
 • pružatelji usluga u svezi s korisničkim servisom,
 • pružatelji i suradnici u oblasti usluga povezani s marketingom i promidžbom.

Društvo ima zakonsku obvezu pružiti vaše osobne podatke uglavnom kod kontrole, nadzornoj djelatnosti, ili na zahtjev ovlaštenih organa države, ili institucija, ako to proizlazi iz posebnih propisa.
 • Kakva su prava dotaknute osobe?

U smislu Uredbe i ako pozitivni propisi ne određuju nešto drugo, imate pravo:

pristupa vašim osobnim podacima i pravo na potvrdu o tome, da li vama obrađujemo osobne podatka, i ako to činimo, koje osobne podatke obrađujemo, za koje svrhe, tijekom kakvog vremena i daljnje detalje u svezi s  voditeljima i izvršiteljima i drugim subjektima, kojim mogu biti ovi podaci pruženi;

bilo kada opozvati svoju suglasnost, ako su vaši osobni podaci obrađeni temeljem vaše suglasnosti;

zahtijevati ispravak ili ažuriranje vaših osobnih podataka tako, da budu uvijek točni i aktualni;

za brisanje vaših osobnih podataka, ako je istekao rok za njihovu zakonsku obradu;

za ograničenje obrade vaših zakonskih podataka, na primjer u slučaju, ako se osporavali ispravnost vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja, koje nam omogućava ovjeriti ispravnost istih;

dobiti vaše osobne podatke u elektronskom obliku, koje ste nam pružili, i to za vas, ili za drugog voditelja;

uložiti prigovor kod nas i/ili kod Ureda za zaštitu osobnih podataka Slovačke Republike.

Ova prava možete zahtijevati putem pismenog zahtijeva na našu adresu ili e-mailom na adresi info@techsavers.hr .


 • Zaštita web stranica i kolačića

Naša obveza je štititi i privatnost korisnika naših web stranica. Kada posjećujete naše web stranice, naše web servere iz sigurnosnih razloga uvijek čuvaju podatke računara koji stupio u vezu s našom stranicom, popis web stranica, koje posjetite u okviru naše web stranice, datum i trajanje vašeg posjeta, identifikacijske podatke o korištenom tipu pretraživača i operacijskog sustava, kao i web stranice, preko koje se vežete s našom stranicom. Koristimo programe za praćenje, tako da možemo odrediti, koliko korisnika posjećuje našu web stranicu i kako često. Ovaj softver ne koristimo za prikupljanje osobnih podataka ili individualnih IP adresa. Ove podatke koristimo isključivo u anonimnom i sažetom obliku za statističke svrhe i za razvoj web stranice.


Datoteke kolačića i slične tehnologije koristimo za pojednostavnjenje pretraživanja Platforme, za dobivanje informacija o tome, kako sa nama komunicirate i u određenim slučajevima i za to, da vam možemo prikazati reklamu, temeljem vaših pretraživačkih navika. Molimo, pročitajte naša Načela korištenja kolačića da se detaljno upoznajete sa datotekama kolačića i sličnim tehnologijama, koje koristimo, sa namjenom istih i s drugim sličnim informacijama.Informacije o datotekama „kolačići“ [MDJIP1] 

Datoteka "kolačić" je mala tekstovna datoteka s informacijama o vašoj navigaciji na stranici, koju web stranica pohrani u računar, telefon, ili u drugi uređaj. Datoteke "kolačići" su potrebne za olakšanje pretraživanja, za njegovo pojednostavnjenje i nikakvo ne oštećuju računar.

Iako u ovim Pravilima koristimo opću oznaku "datoteke kolačići", pošto su glavni način pohranjivanja informacija korištenih stranicom, za istu svrhu, ako datoteke "kolačići" se koristi i "lokalno spremište" u pretraživaču. Sve informacije navedene u ovom dijelu se odnose na "lokalno spremište".

Datoteke "kolačići" su sastavni dio funkcioniranja ove stranice. Glavna svrha naših datoteka "kolačići" je poboljšati vaš dojam od pretraživanja. Koriste se, na primjer za pamćenje vaših preferencija (jezik, zemlja i sl.) i kod pretraživanja i budućih posjeta weba. Informacije prikupljene "kolačićima" nam ujedno omogućavaju poboljšati stranicu procjenom broja i algoritama korištenja, njenu prigodnost za pojedinačne interese korisnika, bržim pretraživanjem i slično. S vremena na vrijeme, kada ste nam dali informiran pristana, možemo upotrijebiti datoteke "kolačići" oznake i slična sredstva za dobivanje informacija, koja nam omoguće prikazati na našoj vlastitoj stranici, ili na webu eksternih strana ili drugačije, reklamu utemeljenu na analizi vaših običaja kod pretraživanja.

U nama upotrijebljenim "kolačićima" ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su adresa, lozinka, podaci o kreditnoj i debitnoj kartici.

Informacije pohranjene u "kolačićima" sa naše stranice koristimo samo mi, s izuzetkom datoteka identificiranih niže kao "eksterne datoteke kolačića" koje koriste i upravljaju eksterne entitete za pružanje nama zahtijevanih usluga usmjerenih na poboljšanje naših usluga i dojma korisnika kod pretraživanja stranice. Glavne usluge, za koje navedene "eksterne datoteke kolačića" koristimo, su dobivanje pristupa statistikama i osiguranje platnih operacija.

Ako želite izbjeći korištenje datoteka "kolačića" na stranici kod uzimanja u obzir gore navedenih ograničenja, najprije morate isključiti korištenje istih u pretraživaču i kasnije izbrisati datoteke "kolačići" pohranjene u pretraživaču povezanom s ovom stranicom. Ovu mogućnost možete upotrijebiti bilo kada kao prevenciju korištenja datoteka "kolačića".

Datoteke "kolačića" ove stranice možete bilo kada ograničiti, blokirati ili brisati izmjenom konfiguracije pretraživača. Iako  svaki pretraživač svoje postavke, datoteke "kolačići" se obično podešavaju u ponudi "Preferencije" ili  "Instrumenti".

 


 

 
1