Vizualizatori

Vizualizator je učinkovito školsko pomagalo koji učitelju omogućuje snimanje i predstavljanje bilo koje pozadine zahvaljujući ugrađenoj kameri.

1